Nieuws

Steunpakket modellen vanwege Corona

Goedemiddag,

Ondanks dat de berichtgeving en de maatregelen elke dag lijken te veranderen, zijn er gisteren op 17 maart 2020 een aantal maatregelingen afgekondigd door de overheid die voor jullie als modellen, en daardoor ondernemers belangrijk (kunnen) zijn.
Ik wil deze dan ook hieronder voor jullie uiteen zetten en zo goed en duidelijk mogelijk uitleggen!

Woensdagavond 17 maart heeft het kabinet een steunpakket bekend gemaakt om ondernemers, die als gevolg van het Corona-virus worden geconfronteerd met een terugval in omzet, financieel te ondersteunen.  Hieronder vindt je alle maatregelingen op een rijtje:

Zelfstandigen (ZZP-ers, ondernemers met een eenmanszaak zonder personeel)

Specifiek voor ZZP-ers wordt de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) versoepeld. Alle zzp’ers kunnen voor een periode van drie maanden een aanvulling krijgen op hun inkomen tot maximaal het sociaal minimumloon. Het sociaal minimumloon is voor een:
Alleenstaande: € 1.653,65 bruto per maand
Gehuwd/ gelijkgestelde: € 1.219,09 bruto per maand

Anders dan de huidige Bbz hoeft dit bedrag niet te worden terugbetaald. Tot nu kwamen zzp’ers alleen voor bijstand in aanmerking als zij een levensvatbare onderneming hadden, niet konden terugvallen op eigen vermogen of het inkomen van een partner. Die voorwaarden komen te vervallen. Aanvragen moeten worden ingediend bij de Gemeente waar de ondernemer is ingeschreven. Gemeenten krijgen de opdracht de bijstand binnen vier weken uit te keren. Je dient deze aanvraag dus zelf bij je eigen gemeente in te dienen, deze procedure kan per gemeente verschillen.

Werknemers: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Werknemers van bedrijven, bijvoorbeeld als je (bij)baantje hebt naast je modellenwerk, die een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachten, krijgen tot 90 procent van hun loon doorbetaalt door de overheid. Deze noodmaatregel moet werkgevers ervan weerhouden hun personeel te ontslaan. De regeling werktijdverkorting komt te vervallen. Lopende aanvragen worden in het nieuwe systeem meegenomen. Ook flexwerkers met tijdelijke- en oproepcontracten komen hiervoor nu in aanmerking. De loonsom van deze medewerkers zal waarschijnlijk worden gebaseerd op de gemiddeld gewerkte tijd in een voorafgaande periode. Je werkgever moet dit voor je aanvragen, dit kan en hoef je dus ook niet zelf te doen.

Deze regeling staat los van de WW en staat ook open voor werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting bestaat. De loonkosten van directeur-groot aandeelhouders (DGA) en tijdelijke medewerkers op uitzendcontract of payrolling, vallen ook onder deze regeling.  Dat betekent dus dat alle modellen die een eigen BV hebben van deze regeling gebruik kunnen maken.

Bedrijven (waaronder ook eenmanszaken met personeel)

Noodloket

Er komt een noodloket, waar bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren direct 4.000 euro kunnen krijgen. Dat geldt voor getroffenen in onder meer de horeca- theater- en reisbranche. Er wordt nog gewerkt aan een aanvullende compensatieregeling en een lijst van branches waarvoor deze regeling geldt. Wij verwachten dat de belastingdienst deze regeling gaat uitvoeren. Het is op dit moment niet zo dat modellen onder deze branche vallen, voorlopig kunnen jullie hierop dus nog geen aanspraak maken, hiervoor wachten we de updates af.

Belastingen/ belastingdienst

Uitstel van betaling

Alle ondernemers, kunnen de komende drie maanden uitstel krijgen van belastingbetaling. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van belastingen, hoeven niet te worden betaald. Voor alle duidelijkheid, belastingaangiften moeten nog gewoon tijdig worden ingediend. Het aanvragen van uitstel van betaling moet schriftelijk worden ingediend. In het verzoek licht u uw specifiek aan Corona gerelateerde problematiek toe. Binnen vier weken na indiening van het verzoek moet er een derdenverklaring worden opgestuurd, waarin wij (AXP) bevestigen dat de u vanwege Corona niet in staat bent (geweest), de belasting tijdig te voldoen. Indien gewenst kunnen wij het uitstel aanvragen namens jullie, dit zal dan wel door AXP extra gefactureerd moeten worden, want deze zaken vallen helaas niet in de vaste prijsafspraken.

Vermindering voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

AXP verlaagt zo nodig de reeds opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Wij stemmen dit met al onze klanten individueel af.

Verhogen bankkrediet met borgstelling – Borgstellingsregeling Midden- en kleinbedrijf (BMKB)

Bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen kunnen bij hun bank een verhoging aanvragen van hun kredietruimte.  Deze verhoging wordt verleend in de vorm van een lening met staatsgarantie. De overheid stelt zich voor 90% van de verhoging garant. Indien noodzakelijk kunnen wij hierover meer informatie verschaffen.

Link RVO verruimde BMBK regeling

Hartelijke groeten namens Team Axp for Models,
Janneke van den Boogaard (RBc)

Gevolgen Brexit 2021 Fashionmodellen
Nieuw btw-nummer ontvangen per post? Dit gaat er veranderen!