Nieuw btw-nummer ontvangen per post? Dit gaat er veranderen!

Alle ondernemers met een eenmanszaak in Nederland hebben afgelopen maand een blauwe enveloppe ontvangen van de Belastingdienst. Hierin staat hun nieuwe btw-identificatie nummer vermeld, welke vanaf 1 januari 2020 niet meer gekoppeld is aan het Burgerservicenummer (BSN). Je leest hieronder waarom dit voor jou belangrijk is!

 

De eenmanszaak en het btw-nummer

In Nederland zijn ongeveer 1,3 miljoen eenmanszaken actief op het moment. Iedereen die zich registreert bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig ondernemer krijgt een omzetbelastingnummer (btw) toegewezen. Op dit moment bestaat dit nummer uit je Burgerservicenummer (BSN) met daarachter B01 (B02, B03 etc.). Alle ondernemers zijn verplicht om hun omzetbelastingnummer op uitgaande facturen te vermelden, ook moeten zelfstandigen met een webshop dit op hun website vermelden.

 

Burgerservicenummer (BSN)

Met de huidige regeling wordt gebruik gemaakt van het Burgerservicenummer voor de omzetbelasting (btw).
Echter is het zo dat dit nummer een vertrouwelijk, uniek en persoonsgebonden nummer is, bedoeld voor communicatie tussen de overheid en de Nederlandse burgers. De overheid benadrukt altijd dat het BSN een strikt persoonlijk nummer is, en raadt af dit met derden te communiceren i.v.m. eventuele identiteitsfraude.
Ondernemers zijn daardoor momenteel erg kwetsbaar, aangezien zij naar al hun klanten, en zelfs openbaar via hun website hun omzetbelastingnummer (en dus hun Burgerservicenummer) moeten communiceren.

 

Verbod verwerken BSN

Eind 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de belastingdienst een verbod opgelegd voor het verwerken van het BSN in de btw-identificatienummers. Er wordt gesteld dat dit in strijd is met de huidige AVG (privacywet), die van kracht is sinds 2018.
De AP heeft de belastingdienst verplicht met een nieuw systeem te komen, welke vanaf 1 januari 2020 van kracht moet zijn.

 

Nieuwe btw-identificatienummers

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft het nieuwe protocol in werking gezet. Daardoor heeft elke ondernemer de afgelopen maanden een brief ontvangen met daarin het nieuwe btw-identificatienummer.

Het is de bedoeling dat het nieuwe nummer vanaf 1 januari 2020 gebruikt gaat worden op alle uitgaande facturen, de webshop/website en alle andere transacties en communicatie binnen de EU.

 

Overgangsfase

Omdat helaas nog niet alle systemen bij de Belastingdienst op tijd zijn ingericht en er ook rekening gehouden moet worden met de laatste btw-aangiften van 2019, welke pas in januari 2020 zullen worden ingediend, zal het zo zijn dat er tijdelijk 2 btw-nummers per ondernemer actief zijn. Uiteraard wordt ernaar gestreefd op de lange termijn het oude btw-nummer te laten vervallen. Totdat dit zover is zijn er dus 2 nummers actief:

  • Het oude omzetbelastingnummer zal enkel gebruikt worden bij communicatie met de belastingdienst over de btw aangiften.
  • Het nieuwe btw-identificatienummer zal moeten worden gebruikt bij communicatie naar derden, denk hierbij aan facturen, webshop en andere contacten met opdrachtgevers of klanten, in het bijzonder alle communicatie met modellenbureaus.

 

Wat moet je nu doen?

In principe regelt AXP alle formaliteiten voor de modellen. Echter hebben wij wel het nieuwe btw-nummer nodig, en dit ontvangt iedere ondernemer zelf thuis.
Stuur dus, indien je dit nog niet gedaan hebt, zo snel mogelijk de brief van de belastingdienst naar ons door, zodat wij achter de schermen alles in werking kunnen zetten en het nieuwe jaar goed kunnen starten namens/voor alle modellen! Ook nemen wij contact op met alle agentschappen over de opkomende veranderingen en de gevolgen voor hen.

 

Indien je persoonlijk advies wilt over hoe het nieuwe btw-nummer jouw persoonlijke situatie beïnvloed, kan je het beste persoonlijk met ons contact opnemen.

 

 

Door: Janneke van den Boogaard (RBc)  |  2 december 2019  | AXP for Models BV

Waarom investeren nog voor het einde van het jaar verstandig kan zijn! Ook voor jou als fashion model.

Ondernemers hebben het vaak over “snel nog wat kosten maken”, zo tegen het einde van een kalenderjaar, of “mijn boekhouder zegt dat ik nog dit jaar die nieuwe iPhone moet aanschaffen”. Wat is hier eigenlijk de reden voor? En waarom wordt dit zo vaak aangeraden? Is het waar dat investeren voor het einde van het jaar voordelig kan zijn? Lees er alles over in onderstaand artikel!

 

De belangrijkste redenen om voor het einde van het jaar nog te investeren op een rijtje.

In feite zijn er een aantal redenen waarom je nog voor 31 december van een jaar zou investeren of extra kosten zou maken. Dan heeft dit met name belastingtechnische voordelen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je moet gaan “kopen om het kopen”. Vaak is het verstandig om die kosten op dit moment te maken, wanneer je toch al van plan was de kosten te gaan maken. Hoe zit dit nou precies?

 

KIA: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

Met een duur woord wordt hiermee bedoeld dat je als zelfstandig ondernemer, een extra mogelijkheid hebt voor een aftrekpost in de inkomstenbelasting, of in de aangifte vennootschapsbelasting (in het geval van een B.V.). Die aftrekpost zorgt er kort samengevat voor dat je resultaat vòòr de belasting lager uitvalt, waardoor je per saldo dus minder belasting verschuldigd bent.

 

Kom ik in aanmerking voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

Een belangrijke eis om in aanmerking te komen voor de KIA is dat het moet gaan om een investering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan producten (bedrijfsmiddelen) die langer mee gaan dan 1 jaar, zoals een telefoon of een laptop. Aankopen die geen investering zijn, gaan vaak maar 1 keer mee, bijvoorbeeld een kappersbeurt, manicure, eten voor onderweg etc. Ook een auto kan niet als investering worden gezien. Alleen wanneer de auto helemaal bestemd is voor je onderneming, bijvoorbeeld in het geval van een taxi- of koeriersbedrijf.

Naast de investeringseis, is het ook belangrijk dat de investering minimaal € 450 bedraagt. In het geval dat je BTW plichtig bent, geld het bedrag van € 450 exclusief BTW. Daarnaast moet het totaal aan investeringsbedrag tussen de € 2.300 en € 318.449 liggen om aanspraak te maken op de aftrekpost (belastingwetgeving 2019.)

Hoeveel aftrek krijg ik precies met de KIA?

Hoe hoog de aftrek is, hangt af van het bedrag dat er word geïnvesteerd in een kalenderjaar.
Onderstaand schema geeft duidelijk weer hoeveel recht er is op aftrek:

 

Totaal  investeringen in 2019 KIA 2019
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 57.321 28% van het investeringsbedrag
€ 57.322 t/m € 106.150 € 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449 € 16.051 min 7,56% van het investeringsbedrag dat uitkomt boven € 106.151
€ 318.449 en meer 0%

 

Voorbeeldje: als je hebt geïnvesteerd voor € 3.000 in 2019, mag je 28% x € 3.000 = € 840 aftrekken aan de hand van de KIA. Je winst wordt dus verlaagd met dit bedrag en afhankelijk van het belastingtarief waarin je valt, betaal je dus minder belasting!

 

Wanneer kan ik gebruik maken van de KIA?

Het is altijd slim om van de KIA gebruik te maken, mits je natuurlijk investeringen op de planning hebt staan in een kalenderjaar. Het is dan met name tegen het einde van het jaar verstandig om te kijken of je door een investering nog net voor 31 December te doen, boven het drempelbedrag uit kunt komen. Ben je bijvoorbeeld van plan om een nieuwe laptop te kopen en heb je eerder dit jaar al een telefoon aangeschaft, dan is het een goed idee om het nog dit jaar te doen. Investeer je in 2019 € 2.000 in een laptop en in 2020 € 500 in een telefoon, kun in beide jaren geen gebruik maken van de KIA, omdat het totaalbedrag per kalenderjaar niet boven de drempel van € 2.300 uitkomt. Trek je de aanschaf echter naar hetzelfde jaar, kan je wel gebruik maken van de KIA.

Indien je persoonlijk advies wilt over het wel of niet gebruik maken van de KIA, en de huidige stand van je investeringen, kan je het beste persoonlijk met ons contact opnemen.

 

Door: Janneke van den Boogaard (RBc)  |  18 november 2019  | AXP for Models BV