Gevolgen Brexit 2021 Fashionmodellen

 

 

Goededag,

Zoals vele van jullie waarschijnlijk al weten komt in 2021 de Brexit om de hoek kijken. De Brexit heeft een aantal maatregelen en gevolgen voor jullie als fashion modellen. Wij zullen proberen om deze maatregelen en gevolgen stap voor stap voor jullie zo goed mogelijk uit te leggen!

Vrij verkeer van reizen

Vanaf 2021 is er geen standaard vrij verkeer meer van reizen meer tussen de meeste EU-landen en het Verenigd Koninkrijk. Nederland is één van deze landen. Dit houdt in dat je niet zomaar een vliegtuig naar Engeland kunt pakken. Er is wel een mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van het vrije verkeer van reizen tussen EU-landen en het Verenigd Koninkrijk. Dit kan door middel van het verkrijgen van een “Settled” of een “Pre-settled” status.

Settled en Pre-settled status

Het in bezit hebben van een Settled of een Pre-settled status zorgt ervoor dat je zonder problemen in het Verenigd Koninkrijk kunt werken. Een Settled status is voor de modellen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Een Pre-Settled status is voor de modellen die niet in het Verenigd Koninkrijk wonen, maar daar wel mogen werken.

Het is voor modellen mogelijk om deze status te krijgen. Deze status kunnen ze krijgen, als ze recht hebben op een EUSS (EU Settlement Scheme). De EUSS kan aangevraagd worden via de Engelse overheid. Hieronder kun je de link vinden die leidt naar de website voor het aanvragen van de EUSS.

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

EU Settlement Scheme

Het aanvragen van een EUSS is gratis. Om recht te hebben op een EUSS, moet je dat uiteraard wel kunnen bewijzen. Van experts van enkele Engelse modellenbureaus hebben wij vernomen dat je moet bewijzen dat je in het afgelopen half jaar enkele jobs hebt uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast moet je ook jezelf kunnen identificeren.

Mocht jouw aanvraag voor een EUSS goedgekeurd worden door de Engelse overheid, dan is het van belang dat een kopie hiervan zo snel mogelijk naar jouw Engelse modellenbureau wordt gestuurd. Zonder het document kun je alleen jobs doen in het Verenigd Koninkrijk aan de hand van een visa.

Een EUSS is ten alle tijden beter dan een visa. Een visa kan namelijk hoge kosten met zich meenemen. Daarnaast hebben de Engelse bureaus maar een beperkt aantal visums. Een visa zorgt er niet voor dat vrij verkeer van reizen hebt en is maar maximaal 3 maanden geldig. Ook moet je om de 14 dagen een betaalde job hebben, om de visa geldig te houden.

Het aanvragen van een EUSS kan officieel nog tot 30 juni 2021, maar wij willen jullie adviseren om deze zo snel mogelijk aan te vragen bij de Engelse overheid. De Engelse modellenbureaus willen de EUSS het liefst ook voor 1 januari 2021 in bezit hebben.

Wij willen jou adviseren om altijd te proberen om de EUSS aan te vragen bij de Engelse overheid als je ervoor in aanmerking kunt komen. Het kost immers niets en je bespaart er achteraf veel tijd, geld en moeite mee.

A1-verklaringen en woonplaatsverklaringen

Wij hebben voor jullie begin vorige maand de A1-verklaringen en de woonplaatsverklaringen aangevraagd voor het komende jaar. Wij zullen deze voor de zekerheid ook naar jullie Engelse bureaus sturen, als we deze binnen hebben.

Mochten jullie nog vragen hebben omtrent de verklaringen of de gevolgen van de Brexit kunnen jullie ons altijd bereiken via admin@axpformodels.com of (+31) (0)20-330 8785.

Hartelijke groeten namens Team Axp for Models,
Koen van der Vliet

Steunpakket modellen vanwege Corona

Goedemiddag,

Ondanks dat de berichtgeving en de maatregelen elke dag lijken te veranderen, zijn er gisteren op 17 maart 2020 een aantal maatregelingen afgekondigd door de overheid die voor jullie als modellen, en daardoor ondernemers belangrijk (kunnen) zijn.
Ik wil deze dan ook hieronder voor jullie uiteen zetten en zo goed en duidelijk mogelijk uitleggen!

Woensdagavond 17 maart heeft het kabinet een steunpakket bekend gemaakt om ondernemers, die als gevolg van het Corona-virus worden geconfronteerd met een terugval in omzet, financieel te ondersteunen.  Hieronder vindt je alle maatregelingen op een rijtje:

Zelfstandigen (ZZP-ers, ondernemers met een eenmanszaak zonder personeel)

Specifiek voor ZZP-ers wordt de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) versoepeld. Alle zzp’ers kunnen voor een periode van drie maanden een aanvulling krijgen op hun inkomen tot maximaal het sociaal minimumloon. Het sociaal minimumloon is voor een:
Alleenstaande: € 1.653,65 bruto per maand
Gehuwd/ gelijkgestelde: € 1.219,09 bruto per maand

Anders dan de huidige Bbz hoeft dit bedrag niet te worden terugbetaald. Tot nu kwamen zzp’ers alleen voor bijstand in aanmerking als zij een levensvatbare onderneming hadden, niet konden terugvallen op eigen vermogen of het inkomen van een partner. Die voorwaarden komen te vervallen. Aanvragen moeten worden ingediend bij de Gemeente waar de ondernemer is ingeschreven. Gemeenten krijgen de opdracht de bijstand binnen vier weken uit te keren. Je dient deze aanvraag dus zelf bij je eigen gemeente in te dienen, deze procedure kan per gemeente verschillen.

Werknemers: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Werknemers van bedrijven, bijvoorbeeld als je (bij)baantje hebt naast je modellenwerk, die een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachten, krijgen tot 90 procent van hun loon doorbetaalt door de overheid. Deze noodmaatregel moet werkgevers ervan weerhouden hun personeel te ontslaan. De regeling werktijdverkorting komt te vervallen. Lopende aanvragen worden in het nieuwe systeem meegenomen. Ook flexwerkers met tijdelijke- en oproepcontracten komen hiervoor nu in aanmerking. De loonsom van deze medewerkers zal waarschijnlijk worden gebaseerd op de gemiddeld gewerkte tijd in een voorafgaande periode. Je werkgever moet dit voor je aanvragen, dit kan en hoef je dus ook niet zelf te doen.

Deze regeling staat los van de WW en staat ook open voor werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting bestaat. De loonkosten van directeur-groot aandeelhouders (DGA) en tijdelijke medewerkers op uitzendcontract of payrolling, vallen ook onder deze regeling.  Dat betekent dus dat alle modellen die een eigen BV hebben van deze regeling gebruik kunnen maken.

Bedrijven (waaronder ook eenmanszaken met personeel)

Noodloket

Er komt een noodloket, waar bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren direct 4.000 euro kunnen krijgen. Dat geldt voor getroffenen in onder meer de horeca- theater- en reisbranche. Er wordt nog gewerkt aan een aanvullende compensatieregeling en een lijst van branches waarvoor deze regeling geldt. Wij verwachten dat de belastingdienst deze regeling gaat uitvoeren. Het is op dit moment niet zo dat modellen onder deze branche vallen, voorlopig kunnen jullie hierop dus nog geen aanspraak maken, hiervoor wachten we de updates af.

Belastingen/ belastingdienst

Uitstel van betaling

Alle ondernemers, kunnen de komende drie maanden uitstel krijgen van belastingbetaling. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van belastingen, hoeven niet te worden betaald. Voor alle duidelijkheid, belastingaangiften moeten nog gewoon tijdig worden ingediend. Het aanvragen van uitstel van betaling moet schriftelijk worden ingediend. In het verzoek licht u uw specifiek aan Corona gerelateerde problematiek toe. Binnen vier weken na indiening van het verzoek moet er een derdenverklaring worden opgestuurd, waarin wij (AXP) bevestigen dat de u vanwege Corona niet in staat bent (geweest), de belasting tijdig te voldoen. Indien gewenst kunnen wij het uitstel aanvragen namens jullie, dit zal dan wel door AXP extra gefactureerd moeten worden, want deze zaken vallen helaas niet in de vaste prijsafspraken.

Vermindering voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

AXP verlaagt zo nodig de reeds opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Wij stemmen dit met al onze klanten individueel af.

Verhogen bankkrediet met borgstelling – Borgstellingsregeling Midden- en kleinbedrijf (BMKB)

Bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen kunnen bij hun bank een verhoging aanvragen van hun kredietruimte.  Deze verhoging wordt verleend in de vorm van een lening met staatsgarantie. De overheid stelt zich voor 90% van de verhoging garant. Indien noodzakelijk kunnen wij hierover meer informatie verschaffen.

Link RVO verruimde BMBK regeling

Hartelijke groeten namens Team Axp for Models,
Janneke van den Boogaard (RBc)

Nieuw btw-nummer ontvangen per post? Dit gaat er veranderen!

Alle ondernemers met een eenmanszaak in Nederland hebben afgelopen maand een blauwe enveloppe ontvangen van de Belastingdienst. Hierin staat hun nieuwe btw-identificatie nummer vermeld, welke vanaf 1 januari 2020 niet meer gekoppeld is aan het Burgerservicenummer (BSN). Je leest hieronder waarom dit voor jou belangrijk is!

 

De eenmanszaak en het btw-nummer

In Nederland zijn ongeveer 1,3 miljoen eenmanszaken actief op het moment. Iedereen die zich registreert bij de Kamer van Koophandel als zelfstandig ondernemer krijgt een omzetbelastingnummer (btw) toegewezen. Op dit moment bestaat dit nummer uit je Burgerservicenummer (BSN) met daarachter B01 (B02, B03 etc.). Alle ondernemers zijn verplicht om hun omzetbelastingnummer op uitgaande facturen te vermelden, ook moeten zelfstandigen met een webshop dit op hun website vermelden.

 

Burgerservicenummer (BSN)

Met de huidige regeling wordt gebruik gemaakt van het Burgerservicenummer voor de omzetbelasting (btw).
Echter is het zo dat dit nummer een vertrouwelijk, uniek en persoonsgebonden nummer is, bedoeld voor communicatie tussen de overheid en de Nederlandse burgers. De overheid benadrukt altijd dat het BSN een strikt persoonlijk nummer is, en raadt af dit met derden te communiceren i.v.m. eventuele identiteitsfraude.
Ondernemers zijn daardoor momenteel erg kwetsbaar, aangezien zij naar al hun klanten, en zelfs openbaar via hun website hun omzetbelastingnummer (en dus hun Burgerservicenummer) moeten communiceren.

 

Verbod verwerken BSN

Eind 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de belastingdienst een verbod opgelegd voor het verwerken van het BSN in de btw-identificatienummers. Er wordt gesteld dat dit in strijd is met de huidige AVG (privacywet), die van kracht is sinds 2018.
De AP heeft de belastingdienst verplicht met een nieuw systeem te komen, welke vanaf 1 januari 2020 van kracht moet zijn.

 

Nieuwe btw-identificatienummers

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft het nieuwe protocol in werking gezet. Daardoor heeft elke ondernemer de afgelopen maanden een brief ontvangen met daarin het nieuwe btw-identificatienummer.

Het is de bedoeling dat het nieuwe nummer vanaf 1 januari 2020 gebruikt gaat worden op alle uitgaande facturen, de webshop/website en alle andere transacties en communicatie binnen de EU.

 

Overgangsfase

Omdat helaas nog niet alle systemen bij de Belastingdienst op tijd zijn ingericht en er ook rekening gehouden moet worden met de laatste btw-aangiften van 2019, welke pas in januari 2020 zullen worden ingediend, zal het zo zijn dat er tijdelijk 2 btw-nummers per ondernemer actief zijn. Uiteraard wordt ernaar gestreefd op de lange termijn het oude btw-nummer te laten vervallen. Totdat dit zover is zijn er dus 2 nummers actief:

  • Het oude omzetbelastingnummer zal enkel gebruikt worden bij communicatie met de belastingdienst over de btw aangiften.
  • Het nieuwe btw-identificatienummer zal moeten worden gebruikt bij communicatie naar derden, denk hierbij aan facturen, webshop en andere contacten met opdrachtgevers of klanten, in het bijzonder alle communicatie met modellenbureaus.

 

Wat moet je nu doen?

In principe regelt AXP alle formaliteiten voor de modellen. Echter hebben wij wel het nieuwe btw-nummer nodig, en dit ontvangt iedere ondernemer zelf thuis.
Stuur dus, indien je dit nog niet gedaan hebt, zo snel mogelijk de brief van de belastingdienst naar ons door, zodat wij achter de schermen alles in werking kunnen zetten en het nieuwe jaar goed kunnen starten namens/voor alle modellen! Ook nemen wij contact op met alle agentschappen over de opkomende veranderingen en de gevolgen voor hen.

 

Indien je persoonlijk advies wilt over hoe het nieuwe btw-nummer jouw persoonlijke situatie beïnvloed, kan je het beste persoonlijk met ons contact opnemen.

 

 

Door: Janneke van den Boogaard (RBc)  |  2 december 2019  | AXP for Models BV

Waarom investeren nog voor het einde van het jaar verstandig kan zijn! Ook voor jou als fashion model.

Ondernemers hebben het vaak over “snel nog wat kosten maken”, zo tegen het einde van een kalenderjaar, of “mijn boekhouder zegt dat ik nog dit jaar die nieuwe iPhone moet aanschaffen”. Wat is hier eigenlijk de reden voor? En waarom wordt dit zo vaak aangeraden? Is het waar dat investeren voor het einde van het jaar voordelig kan zijn? Lees er alles over in onderstaand artikel!

 

De belangrijkste redenen om voor het einde van het jaar nog te investeren op een rijtje.

In feite zijn er een aantal redenen waarom je nog voor 31 december van een jaar zou investeren of extra kosten zou maken. Dan heeft dit met name belastingtechnische voordelen. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je moet gaan “kopen om het kopen”. Vaak is het verstandig om die kosten op dit moment te maken, wanneer je toch al van plan was de kosten te gaan maken. Hoe zit dit nou precies?

 

KIA: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

Met een duur woord wordt hiermee bedoeld dat je als zelfstandig ondernemer, een extra mogelijkheid hebt voor een aftrekpost in de inkomstenbelasting, of in de aangifte vennootschapsbelasting (in het geval van een B.V.). Die aftrekpost zorgt er kort samengevat voor dat je resultaat vòòr de belasting lager uitvalt, waardoor je per saldo dus minder belasting verschuldigd bent.

 

Kom ik in aanmerking voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?

Een belangrijke eis om in aanmerking te komen voor de KIA is dat het moet gaan om een investering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan producten (bedrijfsmiddelen) die langer mee gaan dan 1 jaar, zoals een telefoon of een laptop. Aankopen die geen investering zijn, gaan vaak maar 1 keer mee, bijvoorbeeld een kappersbeurt, manicure, eten voor onderweg etc. Ook een auto kan niet als investering worden gezien. Alleen wanneer de auto helemaal bestemd is voor je onderneming, bijvoorbeeld in het geval van een taxi- of koeriersbedrijf.

Naast de investeringseis, is het ook belangrijk dat de investering minimaal € 450 bedraagt. In het geval dat je BTW plichtig bent, geld het bedrag van € 450 exclusief BTW. Daarnaast moet het totaal aan investeringsbedrag tussen de € 2.300 en € 318.449 liggen om aanspraak te maken op de aftrekpost (belastingwetgeving 2019.)

Hoeveel aftrek krijg ik precies met de KIA?

Hoe hoog de aftrek is, hangt af van het bedrag dat er word geïnvesteerd in een kalenderjaar.
Onderstaand schema geeft duidelijk weer hoeveel recht er is op aftrek:

 

Totaal  investeringen in 2019 KIA 2019
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 57.321 28% van het investeringsbedrag
€ 57.322 t/m € 106.150 € 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449 € 16.051 min 7,56% van het investeringsbedrag dat uitkomt boven € 106.151
€ 318.449 en meer 0%

 

Voorbeeldje: als je hebt geïnvesteerd voor € 3.000 in 2019, mag je 28% x € 3.000 = € 840 aftrekken aan de hand van de KIA. Je winst wordt dus verlaagd met dit bedrag en afhankelijk van het belastingtarief waarin je valt, betaal je dus minder belasting!

 

Wanneer kan ik gebruik maken van de KIA?

Het is altijd slim om van de KIA gebruik te maken, mits je natuurlijk investeringen op de planning hebt staan in een kalenderjaar. Het is dan met name tegen het einde van het jaar verstandig om te kijken of je door een investering nog net voor 31 December te doen, boven het drempelbedrag uit kunt komen. Ben je bijvoorbeeld van plan om een nieuwe laptop te kopen en heb je eerder dit jaar al een telefoon aangeschaft, dan is het een goed idee om het nog dit jaar te doen. Investeer je in 2019 € 2.000 in een laptop en in 2020 € 500 in een telefoon, kun in beide jaren geen gebruik maken van de KIA, omdat het totaalbedrag per kalenderjaar niet boven de drempel van € 2.300 uitkomt. Trek je de aanschaf echter naar hetzelfde jaar, kan je wel gebruik maken van de KIA.

Indien je persoonlijk advies wilt over het wel of niet gebruik maken van de KIA, en de huidige stand van je investeringen, kan je het beste persoonlijk met ons contact opnemen.

 

Door: Janneke van den Boogaard (RBc)  |  18 november 2019  | AXP for Models BV

Fiscale gevolgen

Wist je dat er veel zaken zijn die fiscale gevolgen kunnen hebben?

Denk aan :

  • Trouwen
  • Huis kopen
  • Samenwonen
  • Kinderen
  • Studeren
  • Fiscaal partnerschap
  • Scheiden of uit elkaar gaan
  • Er is iemand overleden

Onze collega’s zijn in New York!

Janneke en Lianne zijn van 01-10 tot 5-10 in New York. Wil je eens kennismaken of heb je een vraag over je administratie in Nederland en ben je in New York, dan kun je altijd een afspraak met ze maken.